Powershell güvenlik duvarı kural bağlantı noktası numaralarını görüntüleme

Kod örnekleri

1
0

Powershell ile güvenlik duvarı kuralı bağlantı noktalarını görüntüleme

Get-NetFirewallRule -DisplayGroup 'Remote Desktop' |
Format-Table -Property Name,
DisplayName,
DisplayGroup,
@{Name='Protocol';Expression={($PSItem | Get-NetFirewallPortFilter).Protocol}},
@{Name='LocalPort';Expression={($PSItem | Get-NetFirewallPortFilter).LocalPort}},
@{Name='RemotePort';Expression={($PSItem | Get-NetFirewallPortFilter).RemotePort}},
@{Name='RemoteAddress';Expression={($PSItem | Get-NetFirewallAddressFilter).RemoteAddress}},
Enabled,
Profile,
Direction,
Action

Diğer dillerde

Bu sayfa diğer dillerde

Русский
..................................................................................................................
English
..................................................................................................................
Italiano
..................................................................................................................
Polski
..................................................................................................................
Română
..................................................................................................................
한국어
..................................................................................................................
हिन्दी
..................................................................................................................
Français
..................................................................................................................
Česk
..................................................................................................................
Português
..................................................................................................................
ไทย
..................................................................................................................
中文
..................................................................................................................
Español
..................................................................................................................
Slovenský
..................................................................................................................
Балгарскі
..................................................................................................................
Íslensk
..................................................................................................................

Bu kategoride popüler

Popüler kategori örnek sayfaları