Fortran 90 adında bir tamsayı değeri yazın

Kod örnekleri

1
0

Fortran 90 adında bir tamsayı değeri yazın

program foo
    character(len=1024) :: filename

    write (filename, "(A5,I2)") "hello", 10

    print *, trim(filename)
end program

İlgili sayfalar

Örneklerle ilgili sayfalar

Diğer dillerde

Bu sayfa diğer dillerde

Русский
..................................................................................................................
English
..................................................................................................................
Italiano
..................................................................................................................
Polski
..................................................................................................................
Română
..................................................................................................................
한국어
..................................................................................................................
हिन्दी
..................................................................................................................
Français
..................................................................................................................
Česk
..................................................................................................................
Português
..................................................................................................................
ไทย
..................................................................................................................
中文
..................................................................................................................
Español
..................................................................................................................
Slovenský
..................................................................................................................
Балгарскі
..................................................................................................................
Íslensk
..................................................................................................................

Bu kategoride popüler

Popüler kategori örnek sayfaları